Strada Doina nr.9, Incinta Dual, Etajul 1,
Sector 5, București, Cod postal 052151
Tel: 021 4137108 / 031 1053434 Fax: 031 1053435
Email: office@midasoft.ro Web: www.midasoft.ro

CIF: RO 16005870

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/17409/2003

Cont bancar:

UNICREDIT Tiriac Bank
RON    RO53 BACX 0000 0003 6004 6000

ING Bank
RON        RO05 INGB 0001 0081 9432 8910
EURO     RO51 INGB 0001 0081 9432 0710
USD         RO94 INGB 0001 0081 9432 4010

Cont Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
RO37TREZ7005069XXX002894