Modulul Financiar Contabil – o soluție ERP de la Mida Soft Business

Caracteristici generale

Modulul Financiar-Contabil asigură suport pentru evidența contabilă primară și contabilitatea sintetică a operaţiunilor efectuate în cadrul firmei, în conformitate cu Legea Contabilității și a reglementărilor complementare.

Aplicația poate gestiona operații contabile provenind de la mai multe sedii contabile ale aceleeași companii. Acestea pot fi grupate în jurnale contabile configurabile la nivel de utilizator. Registrul jurnal general, Registrul inventar, Registrul Cartea mare, Jurnalul de Vânzări/Cumpărări, Jurnalul de Casă/Bancă etc. sunt la un „click” distanță de utilizatorul autorizat.

Planul de Conturi poate fi dezvoltat la oricâte niveluri analitice, în funcție de necesitățile proprii.

Se pot defini unul sau mai multe formate pentru balanțele de verificare la nivelul fiecărui sediu contabil iar regăsirea notelor/formulelor contabile se poate realiza după criterii multiple.

De asemenea, aplicația informatică permite:

  • operațiuni de stornare;
   • împerecherea sumelor plătite/încasate cu documentele privind datoriile/creanțele.
    • generarea automată a formulelor contabile în baza documentelor introduse și a monografiilor contabile definite;
     • generarea automată a notelor contabile de închidere de lună si stabilirea rezultatelor;
      • asistarea utilizatorilor la întocmirea deconturilor de TVA;
       • introducerea de operațiuni în care data documentului diferă de data calendaristică;
        • interzicerea introducerii de operațiuni pentru perioadele marcate ca fiind închise;
         • închiderea/deschiderea perioadelor contabile numai de către utilizatori autorizați;

Privind operațiunile de casierie și bancă, utilizatorii privilegiați pot:

   • defini băncile și casieriile cu care se lucrează;
    • asocia fiecărei bănci/casierii a unuia sau mai multor conturi contabile, indiferent de valută;
     • vizualiza/tipări rapoarte selective sau integrale privind soldul facturilor clienților precum și balanța relațiilor clienților/furnizorilor cu compania;
      • împerechea instrumentele de plată cu documentele reprezentând creanțe/datorii, atât manual, prin selecția de către utilizator, cât și automat, de către aplicație, printr-o interfață specifică.

  Privitor la contabilitatea specifică instituțiilor publice, acest modul asigură, în plus:

    • realizarea prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența si raportarea angajamentelor bugetare și legale
     • asigură întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale;
      • asistarea și monitorizarea introducerii angajamentelor bugetare individuale sau globale, a ordinelor de plată precum și a plăților propriu-zise, în corelație cu sumele defalcate în bugetele aprobate conform clasificației bugetare.

  Vă putem ajuta?

  Vă doriți o soluție sau un serviciu furnizate de Mida Soft Business sau doriți detalii in legătură cu acestea? Lăsați-ne datele dvs. și vă contactăm în cel mai scurt timp.

  Nume

  Adresa de e-mail

  Subiect

  Mesaj

   
  Distribuiti: